Klik hier voor hulp
X-boog nog niet aangeklikt Bed nog niet aangeklikt Anesthesiekar nog niet aangeklikt Deur nog niet aangeklikt Medewerker nog niet aangeklikt Infuus nog niet aangeklikt Zuurstofkapje nog niet aangeklikt Monitor nog niet aangeklikt Vader nog niet aangeklikt
Help sluiten

Help

Je bent nu in een ruimte waarin je kunt rondkijken. Er zijn diverse objecten te zien waarop je kunt klikken, en dan geven ze extra informatie, bijvoorbeeld een video. Of je klikt op een raam of deur, dan ga je daarmee naar een andere ruimte of video. Zo'n object kun je herkennen aan de getekende vorm, en aan het verkleuren of groter worden als je er met de muis overheen beweegt.

Linksboven op de houten lijst zie je een aantal lampjes. Die geven aan hoeveel objecten in deze ruimte zijn, die je kunt aanklikken. Zodra je een object hebt bekeken, verandert de kleur van rood naar groen. Zo kun je altijd zien of je dingen in deze ruimte gemist hebt.

Links is het menu, met alle ruimtes en onderwerpen die bij dit onderzoek horen. En onder de houten lijst zie je het traject van dit onderzoek. Whizzie staat precies op de plek waar jij ook bent.

Je kunt trouwens verder in de ruimte rondkijken dan wat je direct binnen het scherm ziet. Dat doe je door op de linker - of rechter pijl te drukken

Veel plezier, en kijk maar eens of jij alle lampjes op groen krijgt!

XHC-ruimte